در زیر فیلم پیوند قرنیه با استفاده از روش DALK را مشاهده میفرمایید که توسط آقای دکتر مهدی حسینی تهرانی انجام شده است. 

در این روش لایه سلولی داخل قرنیه به نام آندوتلیوم و لایه بالای آن به نام دسمه که نقش اصلی را در شفافیت قرنیه دارد باقی می ماند و در قوز قرنیه یا کراتوکونوس به دلیل سالم بودن این لایه در قرنیه بیمار حفظ شده و بقیه لایه ها پیوند میگردد.

فیلم دوم: