پیوند قرنیه:

در دو دهه اخیر پیوند قرنیه دستخوش تحولات زیادی شده است و لایه های مختلف قرنیه را میتوان با توجه به نوع اختلالات قرنیه بصورت جداگانه پیوند نمود. انواع پیوند قرنیه را بصورت زیر تقسیم بندی مینماییم:

♠1) پیوند قرنیه نفوذی (PK):

2) پیوند لایه ای (DALK):  

3) پیوند لایه آندوتلیالی

4)کراتوپروستزیس Kerato Prosthesisیا پیوند قرنیه مصنوعی

5) پیوند قرنیه همراه و یا بدون پیوند سلولهای بنیادین یا Stem cell 

 

انواع پیوند قرنیه:

 

پیوند نفوذی قرنیه (Penetrating Keratoplasty-PK)

تمام لایه های قرنیه با قرنیه چشم دهنده تعویض میگردد.

2) پیوند لایه ای (DALK):  

 

 لایه سلولی داخل قرنیه به نام آندوتلیوم و لایه بالای آن به نام دسمه که نقش اصلی را در شفافیت قرنیه دارد باقی می ماند و در قوز قرنیه یا کراتوکونوس به دلیل سالم بودن این لایه در قرنیه بیمار حفظ شده و بقیه لایه ها پیوند میگردد.

3) پیوند لایه آندوتلیالی

در پیوند لایه آندوتلیالی که به صورت DSEAK و DMEK انجام میشود به دلیل سالم بودن لایه های سطحی قرنیه بیمار حفظ شده و فقط لایه سلولی آندوتلیوم همراه با لایه دسمه و یا قسمت کمی از بافت بالایی آن به نام استروما پیوند میشود. میتوان همراه با آن به دلیل وجود بیماری آب مروارید در این بیماران همزمان عمل آب مروارید با کاتاراکت را انجام داد.

4)کراتوپروستزیس Kerato Prosthesisیا پیوند قرنیه مصنوعی

در این نوع پیوند به دلیل عدم شرایط مناسب چشم بیمار مانند خشکی چشم و یا سوختگیهای شدید قلیایی یا اسیدی قادر به حفظ پیوند قرنیه  دهنده نمیباشد از قرنیه مصنوعی استفاده میشود.

5) پیوند قرنیه همراه و یا بدون پیوند سلولهای بنیادین یا Stem cell 

در این نوع پیوند از سلولهای بنیادین کشت شده خود بیمار و یا سلولهای بنیادین وابستگان درجه یک استفاده میشود و یا میتوان از دهنده غیر وابسته استفاده نمود

نتیجه نهایی پیوند قرنیه:

بینایی فرد به تدریج بعد از چند هفته از عمل پیوند قرنیه، بهبود می‌یابد. اما رسیدن به یک دید ثابت ممکن است تا چند ماه بعد از کشیده شدن بخیه‌ها طول بکشد.
با توجه به احتمال عدم تطابق کامل انحنای قرنیه پیوندی با قرنیه طبیعی خودتان، ممکن است درجاتی از نزدیک‌بینی یا آستیگماتیسم باقی بماند.
در صورتی که بعد از پیوند قرنیه نیاز به استفاده از عینک یا لنزهای تماسی بود بهتر است تا ثابت ماندن دیدتان صبر کنید.
بایستی به یاد داشت که مانند پیوندهای سایر نقاط بدن، همیشه احتمال رَد شدنِ پیوندِ قرنیه وجود دارد. ولی به علت اینکه قرنیه یک بافت بدون رگ است، احتمال رد شدنِ پیوند قرنیه در مقایسه با سایر پیوندها، بسیار کمتر بوده و میزان موفقیت آن بیشتر است.

 

منابع: